καθαιροῦμεν

καθαιροῦμεν
καθαιρέω
take down
pres ind act 1st pl (attic epic doric)
καθαιρέω
take down
pres ind act 1st pl (attic epic doric)
καθαιρέω
take down
imperf ind act 1st pl (attic epic doric)
καθαιρέω
take down
imperf ind act 1st pl (attic epic doric)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”